Archiwum kategorii: Prawo

Bezpieczeństwo i ład powszechny

Utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego jest jednym z podstawowych warunków

efektywnego działania dowolnego państwa. Służby mundurowe, a więc też Policja spełniają w owym procesie poważną rolę. Dlatego na samym wstępie należy zwrócić uwagę na ustawowy obowiązek funkcjonariuszy, jakim jest ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania .

Następny ważny aspekt to materia samego bezpieczeństwa. J. Widacki definiuje bezpieczeństwo jako ,,stan, w którym nie są popełniane przestępstwa’’. Natomiast porządek publiczny to stan, w którym nie są popełniane wykroczenia.

Aczkolwiek należy mieć na uwadze, że jest to ledwie jedna z definicji bezpieczeństwa i porządku publicznego. Próby wyjaśnienia tych pojęć były często podejmowane, jednak zarówno prawo, jak i socjologia to dziedziny, które ciągle ewoluują, w związku z czym ustanowienie jednej definicji tych zagadnień jest niezwykle niełatwe.  Jednakże, zgłębiając literaturę można dojść do wniosku, że bezpieczeństwo to,,stan przejawiający się ochroną porządku prawnego, życia i zdrowia obywateli oraz majątku narodowego przed bezprawnymi działaniami’’.

https://testy-do-policji.pl/test-wiedzy-ogolnej-do-policji-2017-roku-jak-wygladal/